NLP nedir?teest

Neuro Linguistic Programming

NLP, hayatımızda üzerinde düşünmeden, kendiliğinden gerçekleştirmiş olduğumuz kavrama, düşünme ve davranım süreçlerini, bilinçli hale getirme ve ilerleme üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde, zihnin işleyişiyle alakalı, yetmişli senelerin sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir metodolojidir. Matematikçi Dr. Richard Bandler ve dilbilimci Dr. John Grinder tarafından, geçmiş bilgi kaynaklarının bir araya getirilmesinden ortaya çıkan bir modelleme yöntemidir. Peki NLP nedir ? NLP ne işe yarar?

 NLP yöntemleri, Psikoloji, Nöroloji, Filoloji, Sibernetik vb. bilimlerin ışığında ilerletilip artık son zamanlarda terapi alanının dışında eğitim, sağlık, yönetim, satış, aile ve spor bilimlerinde de muvaffakiyetli bir biçimde kullanılmaktadır. Bireylerin yetenek ve becerilerinin ortaya çıkarılıp kuvvetlendirilmesinde kullanılan Neuro Linguistic Programming, duygu, düşünce ve hareket kalıplarının şuurlu hale getirip amaç odaklı ve yapıcı bir biçimde kuvvetlendirmede kullanılan bir dizi metotlardır.

 Neuro Linguistic Programming’in altyapısını, insanların etraflarını nasıl algılayıp ne şekilde tepki verdikleri ne şekilde iletişim kurdukları ve hareket kalıpları üzerinde yapılan incelemeler oluşturur. Neuro Linguistic Programming de bu tür araştırmalar bilhassa kendi alanlarında uzman olan kişilerin stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. NLP de “Modelleme” denilmekte ve günümüzde hızlı öğrenmenin önemli bir parçasıdır. NLP incelemeleri sonucunda geliştirilen teknik, yöntem ve bilgiler kişiler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmede kullanıldığı gibi, amaç ve çözüm bulma süreçlerinde de senelerdir başarılı bir biçimde kullanılmaktadır.

 Neuro Linguistic Programming;

 Neuro: Kişilerin görme, işitme, koklama, tatma, hissetme duyumlarının yönetildiği beyin ve sinir düzeni vurgulanır. Yaşanan tecrübeler 5 duyu sayesinde algılanıp proses edilip filtrelerden geçirilerek beyne yerleştirildiği sırada anlamlandırılmaktadır. Farkında olmadan meydana gelen sayısız işlem, belirli davranışların ortaya çıktığı stratejileri meydana getirebilir.

 Linguistic: Yaşanan deneyimlerin dil aracılığıyla kodlanması, dilin deneyim kazanma ve değişim süreçlerindeki etkisini anlamlandırmada kullanılır. Bu anlatımların gerçekle bağlantısının azaldığı yerlerde, yaşadığımız dünyada sorunlarımız çoğalmaya başlar.

 Programming: Arzu edilen değişiklikleri yerine getirmek üzere, duygu, düşünce ve hareketlerimiz üzerinde, bilinçli veya bilinçsiz akıl davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl etkisiyle yapılan yeniden düzenleme şekli vurgulanmaktadır.

 Davranışlar

 Bütün davranışların temelinde derin yapıda bulunan kodlamaları ifade eden geri besleme devamlı olarak gerçekleşmektedir. Bu çerçeveyi kapsayan ve kapsamayan bütün davranışlar öğretilebilir, modellenebilir ve değiştirilebilir. Hangi mevzuda nelerin kullanılabileceği ise öğrenilmiş bilgilerin hareketlere aktarılması ile mümkün olabilir. Bunun içinde öğrenmek, yerine getirmek ve bilginin bilmediğimiz yeterlilik seviyesinde kullanılabilir olması lazımdır.

 Kullanılan dil ve ifadeler, dil aracılığıyla aktarıldığında çok mühim derin yapı bilgilerini de ortaya çıkarmaktadır. Söylenen bir cümlenin Linguistik bakımından incelendiğinde pragmatik, gramatik ve semantik yapısı çok öneme sahip olmaktadır. Böylece bir cümle sayesinde söylenenlerin aslında derin yapıdan kaynaklı olduğu çok önemli bilgiler iletildiği görülmektedir. Kullanılan her kelime ve cümle “geyik muhabbeti” bile olsa anlanmalıdır.

 Tecrübeler ve Stratejiler

 Aynı şekilde yaşanan tecrübeler sayesinde bizler farkına varmadan oluşturulan stratejilerdeki değişimler gideren daha zor hale gelebilmektedir. Bu yüzden yaşanan tecrübelerin ne gibi sonuçlara sebep olduğu, fark edilmeli ve değişimin nasıl yerine getirileceği dair bilgiler, seminer ve kişisel bilgi aktarımlarında anlatılmalıdır. Çok sayıda kursa, seminere giden kişiler değişimi gerçekleştiremediklerinde, sorunlarının daha da büyük olduğunu düşünerek, değişime direnci arttırmaktadır.

 Zihinsel Detoks

 Bilinmesi gerekli bilgilerden biri şudur; Bilinç altı olarak tanımlanan derin yapıda, geçmişteki bütün bilgilere kolaylıkla ulaşılmaktadır. Yaşanmış olan deneyimlerdeki duyular çağrışımlar(İçeriğe bağlı çağrışımlar ya da içeriğe bağlı olmayan çağrışımlar) ile ortaya çıktığında kişi, bu duyguların neden ve nereden meydana geldiği fark edilmemektedir.

 Bir diğer bilgi ise beynimizin bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı düşündüğüdür. Fakat farkındalık proseslerinin yoğun biçimde yaşanması, sezgilerin kullanılmasına engel olmakta, kişi farkında varmadan yanlış tercihler yapmaya devam etmektedir. Zihnin temiz olması istenilen sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Zihinsel Detoks değişimin meydana gelebilmesini sağlamaktadır.

 Değişim

 Bahsedilen değişimin gerçekleşebilmesi için bireyin zihninde bulunan geçmişte yaşadığı kötü tecrübelerle alakalı duygu ve stratejilerin etkilerinin yok edilmesi gerektiğinin bilinmesi, değişimi basitçe gerçekleştirmekte ve birey hayatının kendi kararları ile yönetmeye başlayarak, kaynakları kullanabilmekte ve istenilen sonuçlara kolayca ulaşılabilmektedir.

 Pozitif düşünülmesi gerekmektedir. Pozitif sonuçlar oluşsun metodolojisinde bazen istenen sonuç meydana gelememekte, birey pozitif düşündüğü halde, isteklerine ulaşamayınca kendisi ile olan iletişiminde daha da bozulma olabilmekte ve sonrasında çok daha büyük problemler karşılaşılabilmektedir. Zihinsel detoks uygulamalarına katılarak, kişiler kaynaklarını rahatça kullanmaya başlayabilmekte ve hayatlarını yönetebilmektedir.